úterý 13. listopadu 2018

Jako ve stráni pod Jalovcem...


"....Nato se hned pustili do dříví. Měli je tam na dvorku pěkně vyrovnané na výsluní. A tak ho nanesli do kuchyňky, co se tam jen vešlo, a k tomu ještě plnou skříň, až po samé dveře. Pak vylezl tatínek po žžebříčku vikýřem na půdu. Tam bylo plno suchoučkého drobného mechu. Tím strop pěkně přikryl, aby jim nebylo odshora zima, ostatek pak sházel dolů a dvířka od vikýře raději přibil. Vloni jim je vítr vyrazil, a divžže celou střechu neroztrhal. Ještě štěstí, žže nebyla tak zlá zima. A teď chodili kolem chaloupky, a kde byla jaká skulinka, dobře ji ucpali, takžže nemohlo nikde ani profouknout. Pak zavřeli dveře na petlici, zastrčili špejlek a celé dveře zarovnali dřívím, aby jim v síni nepřekážželo. Naposledy po všem vycpali mechem okna, jak v kuchyňce, tak ve světnici, a dobře je prkýnkem zabednili. Světla měli dost a dost. A teď - a si třeba mrzne! Však užž venku burácelo. A tak se ještě pomodlili: Podvečer tvá čeládka co k slepici kuřátka k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. Pac a pusu, „Pán Bůh s námi a zlý pryč!, a lehli a spali a spali a spali..."
                                                                                                              Jan Karafiát "Broučci"
          
 pondělí 12. listopadu 2018