úterý 25. prosince 2018

Vyšívaný betlém

Do letošního adventního rozjímání
jsem zahrnula i vyšívání betlému...

 a háčkování krajky na ubrus konferenčního stolku...


Požehnané dny vánočních svátků
přeje 
ze 
Mokopa

středa 19. prosince 2018

Vánoční linoryt 2018


Radostné přípravy
přeje 
Mokopa
♥ 


čtvrtek 13. prosince 2018

Betlém v okně
Pokojný advent
všem
Mokopa


pátek 7. prosince 2018

Advent, Karel Toman

...I chodil anděl boží

v ten dlouhý truchlý advent po Čechách.
Na varhany mu větry hrály,
dveře se před ním samy otvíraly
a provázely ho neviditelné kůry:
Rosu dejte nebesa shůry.

A mluvil anděl boží,

kde vešel v dům: Buď statečný a věř.
A dětem zahořely tváře
radostí, silou z nebeské té záře
a matkám i otcům spadla s prsou můra.
Aleluja, aleluja.

Tak žehnal anděl boží

a sílil mdlé. Buď statečný a věř.
Před osudem a před věčností
je víra a statečnost nejvyšší ctností.
Všem, kdo pevně věří,
vždycky se v dálce spasné jitro šeří.

                
 Karel Toman (Torzo života, 1902)