sobota 5. ledna 2019

PF 2019


Přeji ,
ať se vám v letošním roce
co nejméně šmodrchá nitka života
,
ať ji dokážete příst s lehkostí, radostí
a nadhledem...Mokopa

úterý 25. prosince 2018

Vyšívaný betlém

Do letošního adventního rozjímání
jsem zahrnula i vyšívání betlému...

 a háčkování krajky na ubrus konferenčního stolku...


Požehnané dny vánočních svátků
přeje 
ze 
Mokopa

středa 19. prosince 2018

Vánoční linoryt 2018


Radostné přípravy
přeje 
Mokopa
♥ 


čtvrtek 13. prosince 2018

Betlém v okně
Pokojný advent
všem
Mokopa


pátek 7. prosince 2018

Advent, Karel Toman

...I chodil anděl boží

v ten dlouhý truchlý advent po Čechách.
Na varhany mu větry hrály,
dveře se před ním samy otvíraly
a provázely ho neviditelné kůry:
Rosu dejte nebesa shůry.

A mluvil anděl boží,

kde vešel v dům: Buď statečný a věř.
A dětem zahořely tváře
radostí, silou z nebeské té záře
a matkám i otcům spadla s prsou můra.
Aleluja, aleluja.

Tak žehnal anděl boží

a sílil mdlé. Buď statečný a věř.
Před osudem a před věčností
je víra a statečnost nejvyšší ctností.
Všem, kdo pevně věří,
vždycky se v dálce spasné jitro šeří.

                
 Karel Toman (Torzo života, 1902)
úterý 13. listopadu 2018

Jako ve stráni pod Jalovcem...


"....Nato se hned pustili do dříví. Měli je tam na dvorku pěkně vyrovnané na výsluní. A tak ho nanesli do kuchyňky, co se tam jen vešlo, a k tomu ještě plnou skříň, až po samé dveře. Pak vylezl tatínek po žžebříčku vikýřem na půdu. Tam bylo plno suchoučkého drobného mechu. Tím strop pěkně přikryl, aby jim nebylo odshora zima, ostatek pak sházel dolů a dvířka od vikýře raději přibil. Vloni jim je vítr vyrazil, a divžže celou střechu neroztrhal. Ještě štěstí, žže nebyla tak zlá zima. A teď chodili kolem chaloupky, a kde byla jaká skulinka, dobře ji ucpali, takžže nemohlo nikde ani profouknout. Pak zavřeli dveře na petlici, zastrčili špejlek a celé dveře zarovnali dřívím, aby jim v síni nepřekážželo. Naposledy po všem vycpali mechem okna, jak v kuchyňce, tak ve světnici, a dobře je prkýnkem zabednili. Světla měli dost a dost. A teď - a si třeba mrzne! Však užž venku burácelo. A tak se ještě pomodlili: Podvečer tvá čeládka co k slepici kuřátka k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. Pac a pusu, „Pán Bůh s námi a zlý pryč!, a lehli a spali a spali a spali..."
                                                                                                              Jan Karafiát "Broučci"
          
 pondělí 12. listopadu 2018