úterý 29. března 2016

Do okna velikonočně

dozdobené drátované hnízdečko ...pherenisko děkuji
 ♥


středa 23. března 2016

Nabírejme

jaro plnými doušky...
Biblický citát na dnešní den - škaredou středu :
Pán mi pomáhá. (Iz 50,7)

i vám ;)Mokopa

sobota 19. března 2016

Květná neděle

Když se lidé dověděli, že Ježíš jde do Jeruzaléma, vyšli mu naproti. Veliké množství lidu pak prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze stromů ratolesti, stlali je na cestu a volali:
  Hosana Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!
Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly:
Hosana.
Jan 12,12.13; Mt 21,8.9


sobota 12. března 2016

Jarní dort...

už se peče jaro...


Klidné těšení na vzkříšení jara...
přeje 
Mokopastředa 9. března 2016

Jak je důležité jezdit vlakem...

... kde slovo dalo slovo.
Do naší farské domácnosti přibyly váhy
a šestnáct deček různých velikostí i tvarů.
Háčkovala je stará paní s revmatismem...má můj veliký obdiv a úctu,
když si zblízka prohlížím tu pečlivost, trpělivost.
Moc děkuji ♥