pátek 4. prosince 2009

Adam Michna z Otradovic (1600-1672)

Neumím si představit, že by mně jeho hudba neprovázela v adventním čase.

Adam Václav Michna z Otradovic byl varhaníkem, učitelem hudby a zpěvu, autorem duchovních písní a lyrické poezie. Pocházel ze starobylého, ale málo významného šlechtického rodu.
Vystudoval na jezuitské koleji v Jindřichově Hradci a ani potom město neopustil, přestože měl styky s dalšími městy , např. s Brnem, Prahou, Olomoucí aj. Živil se jako varhaník a učitel hudby a zpěvu, kromě toho byl majitelem výnosného vinného šenku. K jeho hmotnému zajištění přispěl i sňatek s bohatou měšťanskou dcerou Zuzanou Cimmermannovou, s níž prožil dlouhé a spokojené manželství. Po její smrti se v pokročilém věku ještě oženil s Terezií Kateřinou Eppinauerovou, která se postarala o něho i šenk. Poklidný a celkem spokojený život se odrážel i v hudební a literární tvorbě Adama Michny. Z jeho děl se zachovaly dodnes tři soubory. První dva jsou soubory duchovních písní, třetí lze popsat jako mysticko – erotickou lyriku.

Česká mariánská muzika
– 1647, soubor písní oslavujících Pannu Marii
Svatoroční muzika – 1661, je chválou svatých. Michna v těchto souborech opěvuje Matku Boží, Boha a světce obrazy jako vystřiženými z lidových písní. V jeho textech se objevují každodenní skutečnosti, např. květiny, ptáci, háje a lesy aj. Některé jeho písně byly tak líbezné, že byly opisovány, přejímány do různých kancionálů, až nakonec zlidověly např. "Chtíc, aby spal" – vánoční píseň. Jeho oblíbenou metodou jsou kontrasty. V křesťanských básních používá obrazy z antiky, rád popisuje světské detaily vzhledu a nechává svaté osoby vychvalovat sebe samé. Užívá i řadu módních slov, přejatých z cizích jazyků.

Loutna česká
– asi 1653. Soubor milostných a tanečních písní, v němž autor postupně zachycuje celý proces jež vede ke ke svatbě. Výběr partnerky, namlouvání, svatební přípravy a sňatek. Takovým básním se říkalo mysticko – erotické, protože jejich autor v nich vyjadřoval lásku k Bohu, pociťovanou až s fyzickou intenzitou.

Autor Marie Baboráková


2 komentáře: