neděle 6. prosince 2009

Barborky s andělskou hudbou

Barboro z rodu převzácného,
dcero otce zuřivého,
My tě ctíme, velebíme
tak, jak můžeme a víme;
uvržena do žaláře,
požívá nebeské záře;
stoupila z hrozné temnosti
veliké její svatosti.

(lidové říkání při obchůzce Barborek, které ohlašovali svůj příchod zvonkem a křesťanským pozdravem)

Žádné komentáře:

Okomentovat